Nazerke Syundyukova

كوروناۆيرۋس: قىتاي ۇكىمەتى قايتىس بولعاندار مەن جۇقتىرعاندار سانىن نەلىكتەن جاسىرىپ وتىر

قىتاي سوڭعى 24 ساعاتتا كوروناۆيرۋستان بىردە-ءبىر ادام قايتىس بولعان جوق دەگەن اقپارات جاريالادى. الايدا، ماماندار قىتايدىڭ اتالمىش ىندەت تارالا باستاع..

2 جىل بۇرىن

پاندەميا سالدارى: جۇمىسسىزدىق پەن الەمدىك داعدارىس

بۇگىندە پاندەميا سالدارىنان قازاقستاندا جۇمىس ورىندارى ۋاقىتشا جابىلىپ، قالالارعا كارانتين رەجيمى ەنگىزىلدى. اتالمىش ىندەتتىڭ زاردابىن ءبىز عانا ەمەس،..

2 جىل بۇرىن

كوروناۆيرۋستان كەيىنگى الەم: ۋاقىتشا باقىلاۋ تۇراقتى باقىلاۋعا اينالۋى مۇمكىن

قازىر ادامزات ۇلكەن داعدارىستى باستان كەشىرۋدە. يزرايلدىك تاريحشى، "Sapiens: ادامزاتتىڭ قىسقاشا تاريحى" (Sapiens: A Breif History of Humankind), ء"ححى..

2 جىل بۇرىن

ترامپ قازاقستاندى ناۋرىزبەن قۇتتىقتادى

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقاەۆتى جانە قازاقستان حالقىن ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. قۇتتىقتاۋدا: «قۇراما شتاتتارىندا، قازاقستاندا ج..

2 جىل بۇرىن

ساپارباەۆتىڭ ورنىنا بۇرىنعى اسسامبلەيا حاتشىسى كەلدى

پرەزيدەنت توقاەۆتىڭ جارلىعىمەن ۆيتسە-پريمەر قىزمەتىنە ەرالى توعجانوۆ تاعايىندالدى.  اقوردا سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۋىردا عانا جامبىل وبلىسىنىڭ اكىم..

2 جىل بۇرىن