COVID-19

قازان ايىنىڭ ءۇش اپتاسىندا قازاقستاندا 40 مىڭنان اسا ادامنان Covid انىقتالعان

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,9 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليوننان استى. قازان ايىنىڭ العاشقى ءۇش اپت..

13 ساعات بۇرىن 0

نازارباەۆا، ءۋالي، الاگوزوۆا قاتىسقان كەشتەر: مەيرامحانا باسشىلارى عانا جاۋاپقا تارتىلدى

قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ ديرەكتورى تايىر قاراتاەۆ ءاليا نازارباەۆانىڭ كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرىن تەاتر عيماراتىندا وتكىزۋگ..

1 كۇن بۇرىن 0

الماتى قالاسىندا تاعى 300-دەن اسا ناۋقاس تىركەلدى

قازان ايىندا باسقا وڭىرلەرگە قاراعاندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 7025 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 140 ادامعا كوروناۆيرۋس پن..

1 كۇن بۇرىن 0

الماتى قالاسىندا پتر تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعاندار قايتا كوبەيدى

قازان ايىندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 6716 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 130 ادامعا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى دياگنوزى قويىلعا..

2 كۇن بۇرىن 0

رەسمي دەرەك: پاندەميا باستالعالى قازاقستاندا 1 ميلليونعا جۋىق ادام Covid-كە شالدىققان

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,8 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليونعا جۋىقتادى. قازان ايىندا 36 مىڭ ناۋقا..

2 كۇن بۇرىن 0